Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İSLAMDA ZAMAN

İnsanoğlu göçebe kuş misali bu dünyaya gelir , büyür, olgunlaşır, yaşlanır ve ölür.Bu dünyadan öbür dünyaya geçiş süreci bazen 1 gün, bazen 1 yıl bazen 10 yıl bazende 100 yıl da tamamlanır. Sonsuz olan ahiret alemine göre çok kısa bir zaman dilimidir.Doktorlar Size şöyle bir şey söylese .Deselerki 1 aylık ömrünüz kaldı. Acaba o bir ayı nasıl değerlendirirdiniz. Bunu hiç düşündünüz mü? Bir düşünün …bakalım. Elbette en iyi şekilde değerlendirirdiniz öyle değilmi?. Yapmak isteyipte yapamadığınız herşeyi yapmak isterdiniz. Yaptığınız her türlü kötülüklerden pişman olurdunuz. Dargın olduğunuz kişilerle barışmak isterdiniz. Ve etrafınızdakilerle barışırdınız. İşlediğiniz günahlara pişman olurdunuz. Elinizdeki malı ve parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtırdınız. Herkese iyiylik yapmak isterdiniz. Eş dost akraba ve sevdiklerinizi kucaklardınız. Onlara en derin sevgilerinizi gösterirdiniz.Cimriliği bırakıp cömert olurdunuz. Kibiri bırakıp mütevazi olurdunuz. Yalancılığı bırakıp dürüst olurdunuz. KÖtülüğü bırakıp iyi birisi olurdunuz. Kötü sözü bırakıp güzel ve tatlı sözlü olurdunuz. Düşmanlığı bırakıp dostluk kurardınız. İsyanı bırakıp tevbe ederdiniz. Kıskançlığı bırakıp iyi niyetli olurdunuz. Öyle değilmi? İnsanların sizi sevmesini sizinde onları sevmenizi sağlardınız. Öldükten sonra iyi bir hatıra bırakmak isterdiniz. öyle değilmi Gençlik hayatın hem en güzel hemde en zor dönemidir. Çocuk argenlik çağına gelinceye kadar adeta ana babasına tapar. Onları canından çok sever onları örnek alır. onların herşeyine fotoğraf çeker gibi çeker. kopyalar. Onları taklit eder. Tamamen saf ve temizdir. Şeytan ve nefisle uğraşmaz çünkü onlar çocuğa nufuz edemezler. Çocuk hile bilmez sahtekarlık bilmez. yani kısacası tam bir melektir.Ancak …ne zamanki ergenlik çağına girer. Birdenbire nefsin,şeytanın ve şehvetin hucumuna uğrar öyleki Bu üç düşmanın en yoğun olarak tesir ettiği çağdır. artık o saf temiz melek gitmiş yerine şeytanın ,nefsin ve şehvetin esiri olmuş bir insan ortaya çıkmıştır. Genç kendini beğenmeye başalmıştır. Hayal aleminde yaşamaya başlamıştır. Dünyayı toz pembe görür, gerçekler onu sıkar. En büyük odur, en güçlü odur, En bilen odur. Başkalarını asla beğenmez. Özelliklede hani o taptığı ana baba onun gözünde beceriksiz, zavallı kimseler haline gelmiştir.Ana babasını gerçekten içten gelerek beğenen bir gence rastlayamazsınız. Ana baba hep hatalıdır. Hep kusurludur. kendisi kusursuzdur. Onlar geri kafalı işini bilmeyen cahil kişilerdir. Yobazdırlar. halbki kendisi çok akıllıdır. zekidir. çağdaştır. Mademki onu dünyaya getiröişlerdir her türlü eziyete katlanmak zorundadırlar. Gence göre ana baba kendisinin kölesidir. Onun her istediğini yapmak zorundadırlar. Ana baba ona karışma hakkına sahip değildir. onlar para ,araba, mal,servet ve hertürlü maddi ve manevi imkanlarını ona sorgusuz sualsiz akıtacaklardır. Çünkü o genç bulunmaz hint kumaşıdır. en kıymetli elmastan daha kıymetlidir. Ona kimse karışamaz kimse hesap soramaz. özgürlüğünü kimse kıstılayamaz. Ana baba her türlü fedakarlığı yapacaktır ancak gencin böyle bir sorumluluğu yoktur. Çünkü efendidir ana babası köledir. Hiç efendi köleye hizmet edermi? elbette etmez. Sayın okurlarım ana baba hangi makamda olursa olsun ne kadar zengin olursa olsun. asla gencin gözüne giremez. ne kadar zengin olsada sakıp sabancı gibi olamadı ya der. ne kadar makamı büüyk olursa olsun çumhurbaşkanı olmadı ya der. Ne kadar bilgili olursa olsun ibni sina gibi olamnadı ya der. yani asla ana babsını beğenmez. hep onun gözünde onlar beceriksiz zavallıdırlar. hiçbir ana baba kendini gerçek anlamda gence beğendiremez. Ağızlarıyla kuş tutsalar bile fayda etmez. Her iddiaya varım bugün cumhurbaşkanına sorun bakalım oğlu kızı onu beğeniyormu? asla beğenmez. çünkü şeytan, nefis, ve şehvet onu sarmıştır. Egosu asla böyle bir şeye müsaade etmez Zaman o kadar büyük bir servet ki asla telafisi olmayan bir servet. Hiçbir şey bırakın bir ayı, bir saati, bir dakikayı, bir saniyeyi bile geri çeviremez. büütn dünyayı bağışlasanız. bir saniyeyi geri çeviremezsiniz. Geçen geçmiştir. Keşke demek para etmez. Bir an öfkesine kapılıp adam öldüren ve ömür boyu hapis yatan biri o anın geri gelmesini istezmi ister ama ok yaydan çıkmıştır. zamanı geri ge…tirmek asla mümkün değildir. Zaman geriye alınamadığı gibi ileride götürülemez. Hiç kimse yarını bugün yaşayamaz. dolayısıyla yarın başına ne geleceğini hiç kimse bilemez. Zaman öyle bir servettirki o olmadan hiçbir şey olmaz. Kazanç,kar,aklınıza gelen herşeytin zamna ihityacı vardır. hiçbir şey anında oluşmaz zamana ihityacı vardır. Acaba zamanın bu kadar kıymetli olduğunu sadece yaşayarakmı anlıyoruz. Allah(cc) bizi zaman konusunda uyarmıyormu? Elbette hepimizin bildiği asr suresinde Allah(cc) zamana yemin olsunki buyuruyor. Yani zaman okadar kıymetliki onun üzerine yemin ediyor. Öyle değilmidir. Bizlerde çok kıymetli saydığımız şeyler üzerine yemin etmezmiyiz sadece bu ayet tek başına zamanın kıymetini bize bildiriyorAYET:.” (vel asr) zamana yemin olsunki” (innelinsane lefi husri) muhakki insan ziyandadır.” niçin insan ziyandadır zamanı değerlendiremediği için. Peygamberimiz(sav) buyurmuyormu? HADİS:” Beş şey gelmeden beş şeytin kıymetini bilin. 1- İhtiyarlık gelmeden gençliğin.2-Fakirlik gelmeden zenginliğin 3-hastalık gelmeden sağlığın.4- meşguliyet gelmeden boş vaktin5- Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin” Farkındaysanız bu 5 şeyde zamanla ilgilidir Gencin tek değer verdiği şey vardır. Şehvet ,şeytan ve nefisin peşinden koşmak. Genç sabaha kadar uyumadan gazinolarda tepinir dans eder. hoplar zıplar. hiç yorulmaz ama evde anası veya babası bir bardak su istese üşenir kalk sen al der. Çünkü gencin tek tanrısı vardır. şehvet yani heva ve heves. Kim söylüyor bunu ytoksa benmi uyduruyorum haşa Kuran-ı kerim söylüyor. Allah(cc) söylüyor. AYET:”Onl…ar heva ve heveslerini tanrı edinenlerdir(casiye-23) işte heva ve heveslerini tanrı edindikleri için kötü işleri hiç yorulmadan bıkmadan büyük bir istekle yaparlar. Çünkü nefis daima kötülüğü emrettiği için onlarda nefsin esiri oldukları için . bunu yaparlar peki nefis daima kötülüğü emreder diyen kimdir . Elbette Allah(cc) Kuran-ı kerimde bakın ayette nasıl buyuruyor. AYET:”Nefis daima kötülüğü emreder. (yusuf suresi-43) Peki gençler sadece heva ve heveslerinimi yani nefislerini mi? tanrı edinir . Hayır Onlar kötü duygularınıda tanrı edinirler. İşte bunu da bize söyleyen AYET”Kötü duygularını tanrı edinenler.(furkan -43) işte bütün bu sebeplerden dolayı genç ana baba, büyük, saygı, çalışmak,sorumluluk almak,okumak,yardım etmek, geleceğe hazırlanmak, ibadet etmek, iyilik etmek, yararlı iş yapmak asla bunlardan hoşlanmaz. bunların adını bile duymak istemez. Varsa yoksa müzik, eğelence, gezme tozma, gününü gün etme işte bunun için peygamberimiz(sav) ihityarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilin buyurmuştur. Çünkü insanın zekasının ve gücünün en fazla olduğu zamandır. gençlik boşa geçen zaman ve yaşalandığında eyvah der ama ne yazıkki zaman geriye gelmez. Gençlik bitmiş güc kuvvet kalmamış zelil ve perişan bir ihtiyarlık. sürünerek ölüm ve en kötüsü ebedi cehennem aman Allahım ne kötü son. Hani o herşeyi bilen akıllı kimse yaşalanınca birşey bilmez hale gelir. bakın Allah(cc) bu hususu şöyle açıklıyor. AYET”İçinizden kimi vefat eder. İÇinizden kimide ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. taki bilen bir kimse iken birşey bilmez hale gelir.(Hac-5 Kanuni eşkiyaya Bu 1 ay içersinde dilediğini yapabileceğini söyledi. Ve sşkiyayı serbest bırakır. Vezir hemen araya girerek padişahım ne yapıyorsunuz. Bu eşkiya bu 1 ayda inanılmaz zararlar verebilir. Üstelik Nasıl olsa asılacağım diyerek kötülüklerine bin kat ekler der. Ama kanuni veziri dinlemez. Eşkiya serbest kaldığında kendi kendine derki Ben bu kadar kötülük yaptım. Elime ne geçti işte 1 ay …sonra asılacağım.Dünyamı kaybettim hiç değilse şu bir ay içersinde iyi olayımda sonsuz olan ahirette ebedi cehennemde kalmamayım. Ve ilinde avucunda ne varsa hakkını yediği kişilere dağıtır. Helalik ister. Allaha gözyaşları ile tevbe eder. Dua eder. af diler. ibadet yapar. Yanında bir kuruş bırakmaz tamamını dağıtır. Bir ay dolduğunda askerler eşkiyayı huzura getirirler. Kanuni eşkiyaya derki niçin bu bir ayı değerlendirmedin. Eskisi gib çalıp çırpmadın, eşkiyalık yapmadın halbuki daha serbesttin diye sorar. Eşkiya derki Padişahım istedimki insanlar beni iyi ansın. İstedimki Allah beni affetsin de ebedi cehennemde kalmayayım. diye yapmadım. iyi birisi oldum der. Padişah yanındaki vezire döner derki ne dersin bu eşkiyayı affedelimmi? diye sorar. Vezir. Padişahım belliki pişman olmuş nadim olmuş asla bir daha suç işlemez serbest bırakalım. deyince Padişah eşkiyayı serberst bırakır. Ve ona derki bir daha yanlış yaparsan bir dakika bile bekletmez seni asarım der. Eşkiya yemin billah eder. Ve gider. Padişah vezire döner derki Vezir efendi yine yanıldın bu eşkiya yine eşkiyalık yapacak çünkü ölüm korkusu üzerinden kalktı. Padişah beni yakalayamaz diye düşünecek yine eskisi gibi eşkiyalık yapacak der. Nitekim bir süre sonra eşkiya yine eşkiyalığa başlar. ve yakalanıp idam edilir. Sayın okurlarım Allah(cc) Kuran-ı kerimde birçok ayeti kerimede Kafirlerin öldükten sonra keşke dünyaya geri dönsek o zaman kafir olmazdık diyeceklerini halbuki Dünyaya tekrar dönseler. Yine aynı şekilde kafir olacaklarını bize bildiriyor.İnsan işte Gençlik hayatın hem en güzel hemde en zor dönemidir. Çocuk argenlik çağına gelinceye kadar adeta ana babasına tapar. Onları canından çok sever onları örnek alır. onların herşeyine fotoğraf çeker gibi çeker. kopyalar. Onları taklit eder. Tamamen saf ve temizdir. Şeytan ve nefisle uğraşmaz çünkü onlar çocuğa nufuz edemezler. Çocuk hile bilmez sahtekarlık bilmez. yani kısacası tam bir melektir.Ancak …ne zamanki ergenlik çağına girer. Birdenbire nefsin,şeytanın ve şehvetin hucumuna uğrar öyleki Bu üç düşmanın en yoğun olarak tesir ettiği çağdır. artık o saf temiz melek gitmiş yerine şeytanın ,nefsin ve şehvetin esiri olmuş bir insan ortaya çıkmıştır. Genç kendini beğenmeye başalmıştır. Hayal aleminde yaşamaya başlamıştır. Dünyayı toz pembe görür, gerçekler onu sıkar. En büyük odur, en güçlü odur, En bilen odur. Başkalarını asla beğenmez. Özelliklede hani o taptığı ana baba onun gözünde beceriksiz, zavallı kimseler haline gelmiştir.Ana babasını gerçekten içten gelerek beğenen bir gence rastlayamazsınız. Ana baba hep hatalıdır. Hep kusurludur. kendisi kusursuzdur. Onlar geri kafalı işini bilmeyen cahil kişilerdir. Yobazdırlar. halbki kendisi çok akıllıdır. zekidir. çağdaştır. Mademki onu dünyaya getiröişlerdir her türlü eziyete katlanmak zorundadırlar. Gence göre ana baba kendisinin kölesidir. Onun her istediğini yapmak zorundadırlar. Ana baba ona karışma hakkına sahip değildir. onlar para ,araba, mal,servet ve hertürlü maddi ve manevi imkanlarını ona sorgusuz sualsiz akıtacaklardır. Çünkü o genç bulunmaz hint kumaşıdır. en kıymetli elmastan daha kıymetlidir. Ona kimse karışamaz kimse hesap soramaz. özgürlüğünü kimse kıstılayamaz. Ana baba her türlü fedakarlığı yapacaktır ancak gencin böyle bir sorumluluğu yoktur. Çünkü efendidir ana babası köledir. Hiç efendi köleye hizmet edermi? elbette etmez. Sayın okurlarım ana baba hangi makamda olursa olsun ne kadar zengin olursa olsun. asla gencin gözüne giremez. ne kadar zengin olsada sakıp sabancı gibi olamadı ya der. ne kadar makamı büüyk olursa olsun çumhurbaşkanı olmadı ya der. Ne kadar bilgili olursa olsun ibni sina gibi olamnadı ya der. yani asla ana babsını beğenmez. hep onun gözünde onlar beceriksiz zavallıdırlar. hiçbir ana baba kendini gerçek anlamda gence beğendiremez. Ağızlarıyla kuş tutsalar bile fayda etmez. Her iddiaya varım bugün cumhurbaşkanına sorun bakalım oğlu kızı onu beğeniyormu? asla beğenmez. çünkü şeytan, nefis, ve şehvet onu sarmıştır. Egosu asla böyle bir şeye müsaade etmez